☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 15.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 6/2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

 z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącym  załącznik do Zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 6 § 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

      ,, 8. W zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji:

 1. realizacja ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 2. ewidencjonowanie lokalnych zbiorów danych osobowych wykorzystywanych w urzędzie,
 3. zapewnieniem, że do informacji chronionych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione oraz, że mogą one wykonywać wyłącznie uprawnione operacje, określanie, które osoby i na jakich prawach mają dostęp do danych informacji,
 4. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia w systemie,
 5. określenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane,
 6. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 7. zabezpieczenie obszarów przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający  dostęp do nich osób trzecich,
 8. zgłoszenie konieczności uzupełnienia zakresu czynności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych o zakres odpowiedzialności tej osoby za ochronę danych do Administratora Informacji,
 9. ewidencjonowanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 10.  weryfikacja dopuszczenia użytkowników do przetwarzania danych,
 11. prowadzenie rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych i informacji chronionych,
 12. szkolenia osób dopuszczonych do danej grupy informacji chronionych w tym zaznajomienie i przeszkolenie pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami zawartymi w Polityce bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka,
 13. nadzór nad wykonaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,
 14. nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane.”

2.  w art. 6 § 10 ust. 1 skreśla się pkt 32

§ 2

Pozostałe przepisy Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokument zeskanowany do pobrania

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2013-02-07)
Udostępnił:
Michał Duda
(2013-10-31 10:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2013-10-31 10:56:25)
 
 
ilość odwiedzin: 5319302

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X