☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 15.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 22/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póżn. Zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącym  załącznik do Zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w art. 6 § 5 ustęp 2 punkt 30 otrzymuje brzmienie:

,, 30) koordynacji działań prowadzonych w Centrum Dialogu Społecznego,”

 

2. w  art. 6 § 5 ustęp 2 dotychczasowy punkt 30 otrzymuje oznaczenie punktu 31.

§ 2

Pozostałe przepisy Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Władysław Krzyżanowski

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-03-31)
Udostępnił:
Michał Duda
(2014-03-31 14:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2014-03-31 14:49:11)
 
 
ilość odwiedzin: 5319232

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X