☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 23.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015r.


Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. / Obwodowe Komisje Wyborcze w mieście Ostrów Mazowiecka, powołane do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015r.,  na swoim pierwszym posiedzeniu  w dniu 27 kwietnia br. ukonstytuowały się w następujący sposób:


1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - Liga Obrony Kraju ul. Różańska

Przewodnicząca Komisji     - Stepnowska Renata Stefania - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Z-ca Przewodniczącej    - Jagiełło-Brzostek Krystyna Marianna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
Członkowie:
- Grabowski Robert - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
- Podobycka Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
- Ponichtera Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Potomska Dominika Adrianna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Rypińska Dominika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
- Strzelczyk Alicja - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2  - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Partyzantów

Przewodnicząca Komisji     - Ziemczyk Dorota - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Z-ca Przewodniczącej    - Kukiełka Marek - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

Członkowie:
- Brzostek Beata Maria - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Brzostek Zbigniew - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
- Grabowska Ewelina - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
- Ludwichowska Sylwia - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
- Polak Cezary - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Wiąckiewicz Andrzej Michał - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Partyzantów

Przewodnicząca     - Kukiełka Ewa Bożena - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
Z-ca Przewodniczącej     - Czarnecka Monika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Członkowie:
- Brzózka Bartłomiej - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Dajnowicz Danuta - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
- Glinka Marta - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Grabowska Jadwiga  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
- Tułowiecka Ewelina - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin- Mikke
- Tyl Dariusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 - Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Zwycięstwa

Przewodnicząca Komisji    - Zaręba Wanda - zam. Gumowo, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Z-ca Przewodniczącej     - Drabio Elżbieta Bożena - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

Członkowie:
- Golanko Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
- Jaszczak Adrian - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin -Mikke
- Mierzejewska Aleksandra Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
- Skolimowska Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Uścińska Milena - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Żochowska Krystyna Elżbieta - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  Jacka Wilka

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 - Centrum Integracji Społecznej ul. Chopina

Przewodniczący Komisji     - Grędziński Piotr Paweł  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Z-ca Przewodniczącego     - Samson Romuald - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

Członkowie:
- Bardyszewska Halina - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
- Jakubiak Dorota - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
- Jemielita Angelika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin- Mikke
- Sieczkowski Józef - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
- Stańczuk Mariusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Żach Angelika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 - Zespół Szkół Nr 2 ul. Kościuszki

Przewodniczący Komisji     - Morawski Andrzej Jerzy - zam. Ostrów Mazowiecka zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
Z-ca Przewodniczącego     - Brzózka Marianna Krystyna  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
Członkowie:
- Bębenek Maria - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
- Grabowski Mateusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
- Kuczyńska Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
- Rejniak Mieczysław Zygmunt - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
- Sitek Radosław - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
- Żurawska Marianna Hanna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Stefana Grota Roweckiego

Przewodnicząca Komisji     - Brzostek Dorota - zam. Trynosy osiedle, zgłoszona Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Z-ca Przewodniczącej     - Skarzyńska Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Członkowie:
- Brzózka Mateusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Długołęcka Iwona - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
- Kalupa Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
- Kamieniecka Grażyna  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
- Kuczyński Łukasz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
- Orłowska  Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Stefana Grota Roweckiego

Przewodnicząca Komisji     - Heronimek Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Z-ca Przewodniczącej     - Jamiołkowska Małgorzata - zam. Chmielewo, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Członkowie:
- Bączek Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
- Falkowski Adam - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
- Głębocki Mateusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
- Gmurczyk Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
- Saczuk Oksana - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Sioma Jacek - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 - Zespół Szkół Publicznych Nr 2 ul. Szkoły Podchorążych Piechoty

Przewodnicząca Komisji     - Pasztaleniec Dorota Ewa - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Z-ca Przewodniczącej     - Kołodziejczyk Mirosław - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

Członkowie:
- Bloch Anna Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
- Klepcka Marta - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Ludwichowska Renata - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Rydzewska Weronika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
- Szczapa Ewa - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
- Żyłowska Joanna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 - Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Widnichowska

Przewodnicząca Komisji    - Wilczyńska Teresa - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Z-ca Przewodniczącej     - Szkoda Martyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Członkowie:
- Bączek Marcin - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
- Chędożko Alina - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy
- Pasztaleniec Władysław Antoni - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
- Stańczyk Maria - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Wojewódzka Aleksandra - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
- Ziemak Zofia Justyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

11. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 - Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Widnichowska

Przewodnicząca Komisji     - Sochacka Aleksandra - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Z-ca Przewodniczącej     - Mrowiec Ewa - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

Członkowie:

- Dębek Grażyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
- Musial Zofia - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
- Sienicki Michał - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
- Szkoda Klaudia - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Tobiasz Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
- Zawadzka Magda - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego

12. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 -  Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki

Przewodnicząca Komisji    - Subda Dorota - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Z-ca Przewodniczącej     - Zegarowska Hanna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Członkowie:
- Bednarczyk Barbara Zofia  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
- Dembek Marcin - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke
- Leonik Joanna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Rajczak Jadwiga - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
- Runo Lidia - zam. Komorowo, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
- Tyl Gabriela - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

13. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Dubois

Przewodnicząca Komisji     - Zaniewska Halina Dorota - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Z - ca Przewodniczącej     - Kamińska Wiesława Bogusława - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Członkowie:
- Kowalewska Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
- Ludwichowski Sebastian - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
- Malinowska Justyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
- Tyszka Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
- Żuber Jadwiga - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

Burmistrz Miasta
/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-04-28)
Udostępnił:
Michał Duda
(2015-04-29 10:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2015-05-04 10:02:11)
 
 
ilość odwiedzin: 5476771

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X