☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 15.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 162/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 97.2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 sierpnia 2016 r. § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są:

1) przez Burmistrza w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00;

2) przez Zastępcę Burmistrza w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 09.00 do 17.00;

3) przez Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Wydziałów codziennie – w dniach i godzinach pracy Urzędu.”.

§ 2. 

Pozostałe przepisy Zarządzenia Nr 97.2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka nie ulegają zmianie.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-10-19)
Udostępnił:
Beata Rewkowska
(2017-11-03 12:53:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Rewkowska
(2017-11-03 12:55:37)
 
 
ilość odwiedzin: 5319252

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X