☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 148/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 03 października 2018 r.

w sprawie nabycia na własność Miasta Ostrów Mazowiecka nieruchomości położonej
w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432/ w związku z uchwałą nr XXVIII/192/93 Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wyrażam zgodę na nabycie na własność Miasta Ostrów Mazowiecka działki położonej w Ostrowi Mazowieckiej w rejonie ulicy Artyleryjskiej, oznaczonej numerem 715/1 o powierzchni 437 m2 stanowiącej współwłasność Ireny Bogusz, Kazimierza Kuczyńskiego, Romana Kuczyńskiego,Witolda Kuczyńskiego, Stanisławy Męzińskiej i Janiny Podleś w udziałach po 1/6. Powyższą działkę Miasto nabywa do gminnego zasobu nieruchomości pod budowę przyszłej drogi publicznej.

§ 2. 

Pokrycie kosztów nabycia przedmiotowej działki nastąpi z zarezerwowanych w budżecie Miasta środków na 2018 rok – dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” według załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr  XLII/296/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

§ 3. 

Szczegółowe warunki umowy nabycia określi protokół z rokowań.

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie  Ostrów Mazowiecka Nr 145/2015 z dnia 4 listopada 2015 roku.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/
Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-10-03)
Udostępnił:
Małgorzata Rosińska
(2018-10-11 10:34:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Rosińska
(2018-10-11 10:36:55)
 
 
liczba odwiedzin: 7304029

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X