☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 127/2020 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031.


Na podstawie art.230 ust.2 i art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, zm. poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 2 ust.1 i 2 uchwały Nr XXXIX /259/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:


§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Załączniki:

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 (plik pdf 1.05 MB)

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 (plik pdf  3.38 MB)

Wytworzył:
(2020-11-20)
Udostępnił:
Marta Sobotka
(2020-11-20 14:26:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Sobotka
(2020-11-20 14:37:39)
 
 
liczba odwiedzin: 6157322

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X