Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 27.03.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
ul.  3 Maja 57,  07-300 Ostrów Mazowiecka

OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: wyższe o kierunku administracja lub ekonomia,
c) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
e) znajomość ustaw: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o postępowaniu egzekucyjnym.


2. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera – program Office,
b) posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych:
kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, odporność na stres, systematyczność, rzetelność,
c) dyspozycyjność


3. Zakres zadań wykonywanych na wolnym stanowisku urzędniczym:
a) ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  i przygotowywanie decyzji,
b) prowadzenie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przeciwko, któremu egzekucja okazała się bezskuteczna,
c) przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego,
d) sporządzanie niezbędnych sprawozdań.


4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (curriculum vitae),
c) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

5. Kandydaci, którzy spełnią w/w wymogi formalne przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57, pokój nr 2 (sekretariat) lub przesyłać pocztą na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 57 z dopiskiem „Nabór Nr 1/2008” w terminie do dnia 15 września 2008 r.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach wstępnej selekcji (analizy dokumentów aplikacyjnych) umieszczona będzie wraz z informacją o miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ostrowmaz.pl/public/) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne -  list motywacyjny oraz CV winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr  101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 


Ostrów Mazowiecka, dnia 27 sierpnia 2008 r.                       Kierownik
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
           mgr Barbara Kędziora

Wytworzył:
Barbara Kędziora
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2008-08-28 13:12:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2008-08-28 13:13:50)
 
 
ilość odwiedzin: 3237781

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X