☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Środa 16.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kawaleryjskiejdokument2019-10-14MODYFIKACJA
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kawaleryjskiejdokument2019-10-14MODYFIKACJA
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoel. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej) - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4078/1; 4907/4; 4907/5; 4907/6; 4907/8; 4013/1; 4012; 4890 w obrębie ew. Miasto Ostrów Mazowiecka" za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej) - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni wraz z infrastrukturą w Zakładzie Fabryk Mebli FORTE S.A.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej) - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania oferowego na dostawę art higienicznych, chemicznych oraz naczyń jednorazowego użytkuel. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej) - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawy do siedziby Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej: baterii, materiałów i akcesoriów biurowych (Zadanie nr 1) oraz papieru biurowego do drukarek i kserokopiarek (Zadanie nr 2).el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej) - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej) - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 maja 2019 r. o przyznanych dorocznych Nagrodach Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyel. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej) - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 maja 2019 r. o przyznanych stypendiach sportowych, nagrodach i wyróżnieniach dla zawodników, trenerów i innych osób za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowejel. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej) - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 maja 2019 r. o przyznanych stypendiach dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka el. menu2019-10-14MODYFIKACJA
Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej) - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.el. menu2019-10-14MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
ilość odwiedzin: 5179636

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X