1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Ostrów Mazowiecka:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 1. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Ostrów Mazowiecka zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

2012 r. Zmieszane odpady komunalne odbierane z posesji zamieszkałych i nie 
          zamieszkałych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
:

- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w m. Ławy, gm. Rzekuń

- Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w m. Stare Lubiejewo, ul.    
   Łomżyńska, gm. Ostrów Mazowiecka.

2013 r. Zmieszane odpady komunalne odbierane z posesji zamieszkałych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka:

- Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w m. Stare Lubiejewo, ul.    
   Łomżyńska, gm. Ostrów Mazowiecka

 

 1. „Osiągnięte przez Miasto Ostrów Mazowiecka oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2012 i 2013 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania”

  2012 rok.

  - odpady komunalne  ulegające biodegradacji – 68,4%,

  - odpady komunalne: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14,3%,

  - odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%,

  2013 rok.

  - odpady komunalne  ulegające biodegradacji – 50,21%,

  - odpady komunalne: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,9%,

  - odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%,

2014 rok.

- odpady komunalne  ulegające biodegradacji – 48,23%,

- odpady komunalne: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,39%,

- odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%,

 

 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzone są przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Lokalizacja:

- ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka

-

Wytworzył:
Grzegorz Czyronis
(2014-01-17)
Udostępnił:
Michał Duda
(2014-01-21 11:54:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2015-05-08 08:46:45)