I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015r.

Na podstawie § 10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych  w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej / M.P. Nr 30 poz. 345 z późn. zm./ podaje się do wiadomości publicznej informację o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych  Zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie  powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015r.

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - Liga Obrony Kraju ul. Różańska
 1. Grabowski Robert - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 2. Jagiełło-Brzostek Krystyna Marianna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Podobycka Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 4. Ponichtera Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 5. Potomska Dominika Adrianna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 6. Rypińska Dominika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
 7. Stepnowska Renata Stefania - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 8. Strzelczyk Alicja - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2  - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Partyzantów
 1. Brzostek Beata Maria - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 2. Brzostek Zbigniew - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Grabowska Ewelina - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 4. Kukiełka Marek - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 5. Ludwichowska Sylwia - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
 6. Polak Cezary - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 7. Wiąckiewicz Andrzej Michał - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 8. Ziemczyk Dorota - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Partyzantów
 1. Brzózka Bartłomiej - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 2. Czarnecka Monika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 3. Dajnowicz Danuta - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 4. Glinka Marta - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 5. Grabowska Jadwiga  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 6. Kukiełka Ewa Bożena - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 7. Tułowiecka Ewelina - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin- Mikke
 8. Tyl Dariusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 - Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Zwycięstwa
 1. Drabio Elżbieta Bożena - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 2. Golanko Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 3. Jaszczak Adrian - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin -Mikke
 4. Mierzejewska Aleksandra Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Skolimowska Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 6. Uścińska Milena - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 7. Zaręba Wanda - zam. Gumowo, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 8. Żochowska Krystyna Elżbieta - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  Jacka Wilka
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 - Centrum Integracji Społecznej ul. Chopina
 1. Bardyszewska Halina - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 2. Grędziński Piotr Paweł  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 3. Jakubiak Dorota - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 4. Jemielita Angelika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin- Mikke
 5. Samson Romuald - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 6. Sieczkowski Józef - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 7. Stańczuk Mariusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 8. Żach Angelika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 - Zespół Szkół Nr 2 ul. Kościuszki
 1. Bębenek Maria - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 2. Brzózka Marianna Krystyna  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 3. Grabowski Mateusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
 4. Kuczyńska Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Morawski Andrzej Jerzy - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 6. Rejniak Mieczysław Zygmunt - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 7. Sitek Radosław - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 8. Żurawska Marianna Hanna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Stefana Grota Roweckiego
 1. Brzostek Dorota - zam. Trynosy osiedle, zgłoszona Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 2. Brzózka Mateusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 3. Długołęcka Iwona - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 4. Kalupa Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 5. Kamieniecka Grażyna  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 6. Kuczyński Łukasz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
 7. Orłowska  Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 8. Skarżyńska Anna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Stefana Grota Roweckiego
 1. Bączek Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 2. Falkowski Adam - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 3. Głębocki Mateusz - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
 4. Gmurczyk Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 5. Heronimek Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 6. Jamiołkowska Małgorzata - zam. Chmielewo, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 7. Saczuk Oksana - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 8. Sioma Jacek - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 - Zespół Szkół Publicznych Nr 2 ul. Szkoły Podchorążych Piechoty
 1. Bloch Anna Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 2. Klepcka Marta - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 3. Kołodziejczyk Mirosław - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Ludwichowska Renata - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 5. Pasztaleniec Dorota Ewa - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 6. Rydzewska Weronika - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
 7. Szczapa Ewa - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 8. Żyłowska Joanna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 - Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Widnichowska
 1. Bączek Marcin - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 2. Chędożko Alina - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy
 3. Pasztaleniec Władysław Antoni - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Stańczyk Maria - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 5. Szkoda Martyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 6. Wilczyńska Teresa - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 7. Wojewódzka Aleksandra - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
 8. Ziemak Zofia Justyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 - Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Widnichowska
 1. Dębek Grażyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzejka Dudy
 2. Mrowiec Ewa - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 3. Musial Zofia - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 4. Sienicki Michał - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
 5. Sochacka Aleksandra - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 6. Szkoda Klaudia - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 7. Tobiasz Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 8. Zawadzka Magda - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 -  Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki
 1. Bednarczyk Barbara Zofia  - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka
 2. Dembek Marcin - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke
 3. Leonik Joanna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 4. Rajczak Jadwiga - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 5. Runo Lidia - zam. Komorowo, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 6. Subda Dorota - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 7. Tyl Gabriela - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 8. Zegarowska Hanna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej   ul. Dubois
 1. Kamińska Wiesława Bogusława - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 2. Kowalewska Katarzyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
 3. Ludwichowski Sebastian - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
 4. Malinowska Justyna - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 5. Tyszka Agnieszka - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 6. Zaniewska Halina Dorota - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 7. Żuber Jadwiga - zam. Ostrów Mazowiecka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-04-20)
Udostępnił:
Michał Duda
(2015-04-21 07:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2015-04-21 08:10:40)