UCHWAŁA NR XLII/319/2018 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok