Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.62.2018

Ostrów Mazowiecka, 2018-06-19

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1".

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  575836-N-2018 z dnia 19-06-2018r.

Szczegóły w złącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Oświadczenia i Formularze

Dokumentacja

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-06-19)
Udostępnił:
Michał Kazimierski
(2018-06-19 15:49:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Kazimierski
(2018-06-19 15:57:35)