UCHWAŁA NR LIII/367/2018 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 26 Lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok