UCHWAŁA NR LVI/381/2018 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 08 Października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok