Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.33.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-04-17

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Wileńska, ul. A Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Waryńskiego, ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja, ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia).

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  538886-N-2019 z dnia 17-04-2019r.

Szczegóły w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Przedmiary Etap  5

Oświadczenia i Formularze Etap  5

Dokumentacja Projektowa 1

Dokumentacja Projektowa 2

Dokumentacja Projektowa 3

Dokumentacja Projektowa 4

Dokumentacja Projektowa 5

Dokumentacja Projektowa 6

Dokumentacja Projektowa 7

Dokumentacja Projektowa 8

Dokumentacja Projektowa 9

Dokumentacja Projektowa 10

Dokumentacja Projektowa 11

Wyjaśnienia dot. projektu


Ostrów Mazowiecka, 2019-04-24

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-04-17)
Udostępnił:
Marzena Grabowska
(2019-04-17 13:53:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Kazimierski
(2019-04-24 14:29:14)