SPRAWOZDANIE Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2018 r.