Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Informacja Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 r. poz. 1485) udostępnia się informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Numer faksu: 29 679 54 70 lub 29 679 54 80

Adres poczty elektronicznej: poczta@ostrowmaz.pl

Zgodnie z art. 22 ust. 4 informuje się, że w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie (całodobowy telefon alarmowy: 987)

Numer telefonu: 22 595 13 01 lub 22 595 13 00

Numer faksu: 22 620 19 40 lub 22 695 63 53

Adres poczty elektronicznej: kryzys@mazowieckie.pl

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH w 2024 r.

Data Godz. rozpoczęcia i zakończenia Organizator zgromadzenia Miejsce zgromadzenia

09.02.2024r.

10:00-16:00

Osoba prywatna

przejazd ciągników rolniczych przez miasto Ostrów Mazowiecka od strony drogi krajowej DK60 następującymi ulicami: Różańska, 3 Maja, ks. Jana Sobotki, Kościuszki, Piłata, pl. Waryńskiego, do ulicy Broniewskiego 58-60.

15.02.2024r.

11:00-16:00

Osoba prywatna

ul. 3 Maja 66

05.03.2024r.

09:00-13:00

Osoba prywatna

ul. Bolesława Prusa 2

14.03.2024r.

10:00-15:00

Osoba prywatna

ul. 3 Maja 66 

04.04.2024r. 10:00-16:00 Osoba prywatna ul. 3 Maja 66
12.04.2024r. 10:00-15:00 Osoba prywatna ul. 3 Maja 66
14.04.2024r. 11:00-16:00 Stowarzyszenie Klub Motocyklowy ,,Stajnia" ul. Kościelna w Komorowie, skąd nastąpi przejazd (motocyklami) ulicami: Sikorskiego, Zwycięstwa, Prusa, Tamkowa, Różańska, 3 Maja, pl. Księżnej Anny Mazowieckiej, Inwalidów, Sikorskiego, Kościelna (Komorowo).
09.06.2024 r. 11:00-16:00 Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Rubinkowskiego 8, skąd nastąpi przejazd motocykli następującymi ulicami: Widnichowska, Lipowa Armii Krajowej, 3 Maja, Parkowa, Karola Fryczego, Stanisława Duboisa, Rubinkowskiego.
15.06.2024 r. 11:00-12:00 Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej Plac Wolnośc, skąd nastąpi przemarsz następującymi ulicami miasta: 3 Maja, Duboisa, Sportowa, Szkolna, Kościuszki do bramy wejściowej Liceum Ogólnoształcącego.

20.07.2024 r.

14:00-15:00

Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej  Hotel 17

ul. Lubiejewska 158, skąd nastąpi przejazd zabytkowych motocykli oraz samochodów następującymi ulicami miasta: Lubiejewska, Grota Roweckiego, 3 Maja, Różańska, Prusa, Lubiejewska 158.

Data Godz. rozpoczęcia i zakończenia Organizator zgromadzenia Miejsce zgromadzenia
Data Godz. rozpoczęcia i zakończenia Organizator zgromadzenia Miejsce zgromadzenia
Data Godz. rozpoczęcia i zakończenia Organizator zgromadzenia Miejsce zgromadzenia

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH w 2023 r.

15.02.2023r.

17:00-19:00

Osoba prywatna

ul. 3 Maja 66 przed Urzędem Miasta skąd nastąpi przejście ulicami: Księdza Jana Sobotki, Tadeusza Kościuszki, Słowackiego, 3 Maja 66.

23.04.2023r.

11:00-15:00

Osoba prywatna

ul. Kościelna, skąd nastąpi przejazd (motocyklami) ulicami: Sikorskiego, Zwycięstwa, Prusa, Tamkowa, Różańska, 3 Maja, pl. Księżnej Anny Mazowieckiej, Inwalidów, Sikorskiego, Kościelna.

14.05.2023r.

10:00-14:00

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Rubinkowskiego 8, skąd nastąpi przejazd zabytkowych pojazdów ulicami: Szkolna, Widnichowska, Lipowa Armii Krajowej, 3 Maja, Parkowa, Karola Fryczego, Stanisława Duboisa.

7.09.2023r.

9:00-12:30

Osoba prywatna

ul. Bolesława Prusa 2

18.10.2023r.

9:30-13:00

Osoba prywatna

ul. Bolesława Prusa 2

5.11.2023r.

11:00–14:00

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 66, skąd wystartują uczestnicy biegu ulicami: 3 Maja, 63 Roku w kierunku wsi Stara Grabownica, następnie po pokonaniu trasy przez okoliczne miejscowości (Stara Grabownica, Nowa Grabownica, dukty leśne, Ruda, Sagaje) trasa biegu będzie prowadziła ulicami: Broniewskiego, Parkowa, Trębickiego.

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH w 2022 r.

24.04.2022r.

11:00 - 16:00

Osoba prywatna

ul. Kościelna, skąd nastąpi przejazd (motocyklami) ulicami: Sikorskiego, Zwycięstwa, Prusa, Tamkowa, Różańska, 3 Maja, pl. Księżnej Anny Mazowieckiej, Inwalidów, Sikorskiego, Kościelna

15.05.2022r.

15:00 - 17:00

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Szkolna, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, ul. Parkowa, ul. Fryczego, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego

12.06.2022r.

10:00 - 14:00

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Rubinkowskiego, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, ul. Parkowa, , ul. Parkowa, ul. Fryczego, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH w 2021 r.

20.06.2021r.

11:00 - 14:00

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Rubinkowskiego, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, ul. Parkowa, ul. Parkowa, ul. Fryczego, ul. Piłata, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego

Data Godz. rozpoczęcia i zakończenia Organizator zgromadzenia Miejsce zgromadzenia

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH w 2019 r.

7.04.2019r. 11:00 - 15:00 Osoba prywatna ul. Kościelna, skąd nastąpi przejazd (motocyklami) ulicami: Sikorskiego, Zwycięstwa, Prusa, Tamkowa, Różańska, 3 Maja, pl. Księżnej Anny Mazowieckiej, Inwalidów, Sikorskiego, Kościelna
24.04.2019r. 15:00 - 17:00 Osoba prywatna Plac Wolności, ul. Warchalskiego, ul. Rubinkowskiego, ul. Duboisa, ul. 3 Maja (Ratusz,Starostwo), ul. 3 Maja, Plac Wolności
26.05.2019r. 10:00 - 14:00 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkolna, ul. Widnichowska, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, Rondo rtm. W. Pileckiego, ul. Parkowa, ul. Broniewskiego, ul. Podstoczysko, ul. Małkińska, ul. Rubinkowskiego
09.06.2019r. 10:00 - 14:00 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, Rondo rtm. W. Pileckiego, ul. Parkowa, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Podstoczysko, ul. Małkińska, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego

 

Data Godz. rozpoczęcia i zakończenia Organizator zgromadzenia Miejsce zgromadzenia
LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH w 2018 r.
10.06.2018r. 10:00 - 14:00 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego, ul. Widnichowska, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, Rondo rtm. W. Pileckiego, ul. Parkowa, ul. Fryczego, ul. Płk. Piłata, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego
20.05.2018r. 10:00 - 14:00 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego, ul. Widnichowska, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, Rondo rtm. W. Pileckiego, ul. Parkowa, ul. Fryczego, ul. Płk. Piłata, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego
15.04.2018r. 11:00 - 16:00 Osoba prywatna ul. Kościelna, skąd nastąpi przejazd (motocyklami) ulicami: Sikorskiego, Zwycięstwa, Prusa, Tamkowa, Różańska, 3 Maja, pl. Księżnej Anny Mazowieckiej, Inwalidów, Sikorskiego, Kościelna

 

Data Godz. rozpoczęcia i zakończenia Organizator zgromadzenia Miejsce zgromadzenia
LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH w 2016-2017 r.
26.02.2016r. 17:00 - 18:30 Osoba prywatna ul. MOSiR (parking), skąd nastąpi przejazd (rowerami) ulicami miasta: Trębickiego, Parkowa, 3- Maja, Armii Krajowej, Lipowa, Widnichowska, Rubinkowskiego, Duboisa, Małkińska, Podstoczysko, Broniewskiego, Fryczego, Duboisa, Pocztowa, Prusa, Różańska, Parkowa, Trębickiego (do parkingu przy MOSiR)
28.02.2016r. 10:00 - 13:00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Ludowy Klub Sportowy "Ostrowianka" w Ostrowi Mazowieckiej,
 Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie

skrzyżowanie ulic Duboisa i Partyzantów, ul. Partyzantów, Staszica, Broniewskiego, Parkowa, Trębickiego

 

W DNIU 22.02.2016r. ORGANIZATORZY ZREZYGNOWALI Z PRZEPROWADZENIA WW. IMPREZY W FORMIE ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

17.04.2016r. 11:00 - 15:00 Osoba prywatna ul. Kościelna, skąd nastąpi przejazd (motocyklami) ulicami: Sikorskiego, Zwycięstwa, Prusa, Tamkowa, Różańska, 3 Maja, pl. Księżnej Anny Mazowieckiej, Inwalidów, Sikorskiego, Kościelna
08.05.2016r. 14:30 - 16:30 Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 26, ul. 3 Maja 66, ul. Warszawska 4
22.05.2016r. 10:30 - 14:00 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego, ul. Widnichowska, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, Rondo rtm. W. Pileckiego, ul. Parkowa, ul. Fryczego, ul. Płk. Piłata, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego
05.06.2016r. 10:00 - 14:00 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego, ul. Widnichowska, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, Rondo rtm. W. Pileckiego, ul. Parkowa, ul. Fryczego, ul. Płk. Piłata, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego
27.05.2016r. 17:00 - 19:00 Osoba prywatna ul. Trębickiego, ul. Broniewskiego, ul. Podstoczysko, ul. Szpitalna, ul. Duboisa, ul. 1000-lecia, ul. Szkolna, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. Wileńska, ul. Młyńska, ul. Lubiejewska, ul. Prusa, ul. Różańska, ul. 3 Maja, ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Duboisa, ul. Partyzantów, ul. Mieczkowskiego, ul. Broniewskiego, ul. Trębickiego
26.08.2016r. 17:00 - 19:00 Osoba prywatna ul. Trębickiego, ul. Parkowa, ul. Broniewskiego,ul. Podstoczysko, ul. Szpitalna, ul. Duboisa, ul. 1000-lecia, ul. Szkolna, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Wileńska, ul. Północna, ul. Lubiejewska, ul. Prusa, ul. Tamkowa,ul. Różańska, ul. 3 Maja, ul. Duboisa, ul. Piłata, ul. Fryczego, ul. Broniewskiego, ul. Trębickiego
27.08.2016r. 12:00 - 15:00 Osoba prywatna Ogródek Jordanowski przy ul. Różańskiej
25.11.2016r. 17:00 - 19:00 Osoba prywatna parking przy ul. Trębickiego, ul. Parkowa, ul. Broniewskiego, ul. K. Fryczego, ul. K. Piłata, ul. Duboisa, ul. 1000-lecia, ul. Szkolna, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. 3-Maja, ul. Jagiellońska, ul. Prusa, ul. Tamkowa, ul. Różańska, ul. Parkowa, parking przy ul. Trębickiego
24.02.2017r. 17:00 - 19:00 Osoba prywatna parking przy ul. Trębickiego, ul. Parkowa, ul. Broniewskiego, ul. K. Fryczego, ul. K. Piłata, ul. Duboisa, ul. 1000-lecia, ul. Szkolna, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. 3-Maja, ul. Jagiellońska, ul. Prusa, ul. Tamkowa, ul. Różańska, ul. Parkowa, parking przy ul. Trębickiego
23.04.2017r. 11:00 - 16:00 Osoba prywatna ul. Kościelna, skąd nastąpi przejazd (motocyklami) ulicami: Sikorskiego, Zwycięstwa, Prusa, Tamkowa, Różańska, 3 Maja, pl. Księżnej Anny Mazowieckiej, Inwalidów, Sikorskiego, Bociańskiego
26.05.2017r. 17:00 - 19:00 Osoba prywatna ul. Trębickiego, ul. Parkowa, ul. Broniewskiego,ul. Podstoczysko, ul. Szpitalna, ul. Duboisa, ul. 1000-lecia, ul. Szkolna, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Wileńska, ul. Północna, ul. Lubiejewska, ul. Prusa, ul. Tamkowa,ul. Różańska, ul. 3 Maja, ul. Duboisa, ul. Piłata, ul. Fryczego, ul. Broniewskiego, ul. Trębickiego
28.05.2017r. 10:00 - 13:00 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, Rondo Rtm. W. Pileckiego, ul. Parkowa, ul. Fryczego, ul. Piłata, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego
3.06.2017r. 15:00 - 15:45 Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66 (przed budynkiem Ratusza), ul. 3 Maja, Rondo Rtm. W. Pileckiego, Aleja Jana Pawła II, ul. Trębickiego (budynek MOSiR)
11.06.2017r. 10:00 - 14:00 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, Rondo Rtm. W. Pileckiego, ul. Parkowa, ul. Fryczego, ul. Piłata, ul. Dubois, ul. Rubinkowskiego
25.08.2017r. 17:00 - 18:00 Osoba prywatna ul. Trębickiego, ul. Parkowa, ul. Broniewskiego,ul. Podstoczysko, ul. Szpitalna, ul. Duboisa, ul. 1000-lecia, ul. Szkolna, ul. Widnichowska, ul. Lipowa, ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Wileńska, ul. Północna, ul. Lubiejewska, ul. Prusa, ul. Tamkowa,ul. Różańska, ul. 3 Maja, ul. Duboisa, ul. Piłata, ul. Fryczego, ul. Broniewskiego, ul. Trębickiego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-08-20 13:11:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Orzoł
(2024-07-11 15:23:33)