Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

Udzielanie informacji o przedsiębiorcachWymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie potwierdzenia  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (figurowania w  ewidencji działalności )

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia potwierdzającego  - 17,00 zł
Opłatę wnosi się do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta  44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 

Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rozwoju Gospodarczego
pok. 7
tel  (29) 679 54 43

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

UWAGI:
1. Odbiór zaświadczenia potwierdzającego  wpis do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić:
- osobiście, 
- za pośrednictwem poczty. 

Podstawy prawne:
 cz. II kol. II  pkt. 21 -ustawy z  dnia 16 listopada 2006r. –o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 100).


 

Wytworzył:
Danuta Dobkowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: