O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji stadionu miejskiego przy  ul. Warchalskiego 3 stanowiącego własność miasta Ostrów Mazowiecka, będącego w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Projekty konkursowe dotyczące całości obiektu bądź jego poszczególnych segmentów należy składać do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku.

Konkurs kierowany jest organizacji do pozarządowych, projektantów, architektów oraz osób fizycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 31 stycznia 2015 roku.

Oceną wniosków zajmować się będzie komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta z uwzględnieniem przedstawicieli organizacji samorządowych.

 

Na zwycięzcę konkursu „Koncepcja modernizacji stadionu miejskiego” czeka nagroda. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-11-13)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-11-13 13:51:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-11-13 13:54:03)