OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do wglądu publicznego uczestnikom postępowania, projektu Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Józefa Bema.


            Na podstawie art. 103, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2018 r. poz.121 ze zm.) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 10 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 tj. przez okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, pokój nr 111, będzie wyłożony do wglądu publicznego uczestnikom postępowania, projekt Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Józefa Bema.
            W okresie, kiedy projekt uchwały będzie wyłożony do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. We wnioskach uczestnicy postępowania mogą wskazywać działki gruntu, które chcieliby otrzymać w zamian za dotychczas posiadane nieruchomości objęte scaleniem i podziałem (art. 103, ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

BURMISTRZ MIASTA

(-) Jerzy Bauer


Ostrów Mazowiecka, dnia 10.04.2018r.

Projekt Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Józefa Bema do wglądu i pobrania:

Projekt uchwały wraz z załącznikami

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-04-04)
Udostępnił:
Orzoł Renata
(2018-04-04 15:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2018-04-10 14:55:27)