OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego uczestnikom postępowania projektu Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Józefa Bema.


Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2018 r. poz.121 ze zm.) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 11 września 2018 r. do 01 października 2018 tj. przez okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, pokój nr 111, będzie ponownie wyłożony do wglądu publicznego uczestnikom postępowania, projekt Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Józefa Bema.

W okresie, kiedy projekt uchwały będzie wyłożony do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. We wnioskach uczestnicy postępowania mogą wskazywać działki gruntu, które chcieliby otrzymać w zamian za dotychczas posiadane nieruchomości objęte scaleniem i podziałem (art. 103 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

z up. Burmistrza

(-) Zbigniew Chrupek

Zastępca Burmistrza

 


Ostrów Mazowiecka, dnia 11.09.2018 r.

Projekt Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Józefa Bema do wglądu i pobrania:

Projekt uchwały wraz z załącznikami

Wytworzył:
z up. Burmistrza Zbigniew Chrupek Zastępca Burmistrza
(2018-09-04)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2018-09-04 13:00:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2018-09-11 10:29:04)