Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy

społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2019 roku.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:

  1. przyznaję dotację z zakresu pomocy społecznej organizacji:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

  1. nazwa zadania:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w 2019 r.

  1. wysokość dotacji: 456 000,00 zł

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

                                                       

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-12-19)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-12-20 12:52:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-12-20 12:53:30)