Ostrów Mazowiecka, 2020-11-27

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Znak sprawy: RG-Z.271.25.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert t.j.:

Otwarcie ofert na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

odbyło się w dniu 27/11/2020 o godz. 12:20.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 5 150 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Łączna cena brutto oferty

Termin wykonania

Termin płatności  faktury

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o.

ul. Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

5 127 387,74 zł

od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

30 dni

2

Konsorcjum firm:

RDF Sp. z o.o.

07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

MPK PURE HOME Sp. z o.o.

07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

3 727 095,54 zł

od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

30 dni

 

Szczegóły oferty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej
Sp. z o. o.:

 

L.p.

Rodzaj odpadów

Cena jednostkowa brutto za odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów (w złotych)

1

2

3

1

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

839,16

2

tworzywa sztuczne, metale, opakowania z tworzyw sztucznych i metali

530,28

3

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury

465,48

4

szkło, opakowania ze szkła

465,48

5

odpady wielkogabarytowe

854,28

6

zużyte opony

692,28

7

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

595,08

8

bioodpady

638,28

9

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

638,28

 

Szczegóły oferty Konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o. oraz MPK PURE HOME

Sp. z o.o.

L.p.

Rodzaj odpadów

Cena jednostkowa brutto za odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów (w złotych)

1

2

3

1

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

574,91

 

2

tworzywa sztuczne, metale, opakowania z tworzyw sztucznych i metali

574,91

 

3

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury

574,91

 

4

szkło, opakowania ze szkła

574,91

 

5

odpady wielkogabarytowe

574,91

 

6

zużyte opony

574,91

 

7

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

574,91

 

8

bioodpady

574,91

 

9

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

574,91

 

Zamawiający

Wytworzył:
Michał Kazimierski
(2020-11-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-11-27 15:31:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-11-27 15:40:12)