Ostrów Mazowiecka, 2021-01-25

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Znak sprawy: RG-Z.271.39.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert t.j.:

Otwarcie ofert na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ostrów Mazowiecka w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022

odbyło się w dniu 25/01/2021 o godz. 13:20.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1) Części 1 zamówienia - w wysokości 250 000.00 zł brutto;

2) Części 2 zamówienia - w wysokości 25 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Nr

części

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Nr franszyzy -wysokość

Nr klauzuli TAK/NIE

1

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Płocku

ul. Królewiecka 28,
09-402 Płock

 

159 708,00zł

od 01.04.2021 do 31.03.2022

1- brak

2- brak

3- brak

4- brak

 

21-NIE

22-NIE

23-TAK

24-NIE

25-TAK

26-TAK

27-NIE

28-TAK

29-TAK

30-TAK

31-NIE

32-TAK

33-TAK

34-TAK

35-TAK

36-TAK

37-TAK

 

2

1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12a/101,

61-719 Poznań

199 482,00 zł

od 01.04.2021 do 31.03.2022

1- brak

2- brak

3- brak

4- brak

 

21-NIE

22-TAK

23-TAK

24-TAK

25-NIE

26-TAK

27-TAK

28-TAK

29-TAK

30-TAK

31-NIE

32-TAK

33-TAK

34-TAK

35-TAK

36-NIE

37-NIE

3

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12a/101,

61-719 Poznań

8 551,00 zł

od 01.04.2021 do 31.03.2022

n.d.

1-TAK

2-TAK

3-TAK

4-TAK

5-TAK

6-NIE

4

1

Wiener TU S.A.

Vienna Insurance Group

ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa

120 645,00 zł

od 01.04.2021 do 31.03.2022

1- 500

2- 500

3- 500

4- 500

21-NIE

22-NIE

23-NIE

24-NIE

25-TAK

26-NIE

27-TAK

28-NIE

29-NIE

30-TAK

31- NIE

32- NIE

33- NIE

34- NIE

35- NIE

36- NIE

37- NIE

 

Wytworzył:
Michał Kazimierski
(2021-01-25)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-01-26 09:37:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-01-26 10:35:44)