Informacje  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 Informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., zamieszczane są na platformie on-line, pod  adresem https://e-propublico.pl.

 

Wytworzył:
Michał Kazimierski
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-04-30 14:23:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-30 14:26:55)