Zarządzenie Nr 78/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 29 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Z dniem 10 lipca 2021 r. odwołuję panią Małgorzatę Gołaszewską ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

 


 

 

 

 

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer


  

   


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-06-25)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-06-28 15:36:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-06-28 15:38:07)