ZARZĄDZENIE NR 135/2021 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie określenia opłaty za zajęcia aqua aerobik na basenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zarządzenie Nr 135/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie określenia opłaty za zajęcia aqua aerobik na basenie
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 3 pkt 3 lit. c uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się opłatę w wysokości 150 zł za każde zajęcia aqua aerobik dla max 15 osobowej grupy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla uczestników Klubu Seniora + w Ostrowi Mazowieckiej. Opłata dotyczy zajęć aqua aerobik wraz z biletem wstępu na basen. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez okres 2 miesięcy (listopad, grudzień).

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-11-02)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-11-05 13:20:29)
Ostatnio zmodyfikował: