Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 8 września 2022 r.

BR. 0002. 8 2022

Zawiadamiam, że XXXIX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079 i 1561),
odbędzie się w dniu 14 września 2022 r. w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Sesja rozpocznie się o godz. 1400

Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesja transmitowana będzie  na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Miasto Ostrów Mazowiecka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (plik pdf 130KB)
  2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. ( plik pdf 376 KB),
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035 (plik pdf 3372 KB) .
  1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2022-09-08)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2022-09-12 10:04:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2022-09-12 10:04:54)