Terminarz posiedzeń Komisji stałych

Terminarz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
w kwietniu 2023

 

Termin i godzina

Komisja Rewizyjna

20.04.2023 r. – czwartek godz. 13 00

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 r.
 3. Sprawy różne.

Komisja
Skarg,
Wniosków
i Petycji

24.04.2023 r. – poniedziałek godz. 14 30

 1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad;
 2. Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Miasta w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce przy
  ul. Broniewskiego.
 3. Przyjęcie sprawozdania działalności Komisji w 2022 r.
 4. Sprawy różne.

Komisje stałe Rady Miasta

/wszystkie poza KSWiP/

26.04.2023 r. – środa -  godz. 13 30

miejsce  odbywania posiedzenia: ZGK Sp. z o.o. ul. Łąkowa

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XLVIII sesję Rady Miasta – wizja lokalna.
 3. Sprawy różne.

Kierownik Biura Rady

/-/ Izabela Rejniak

Wytworzył:
Izabela Rejniak
(2023-04-18)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2023-04-18 12:29:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2023-04-18 12:31:13)