ZARZĄDZENIE NR 81/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie odwołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju piłki nożnej

Zarządzenie Nr 81/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie odwołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju piłki nożnej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Z dniem 4 lipca 2023 r. odwołuję Pana Adriana Orłowskiego z funkcji pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju piłki nożnej.

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie nr 132/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju piłki nożnej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-07-04)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-07-04 12:30:47)
Ostatnio zmodyfikował: