ZARZĄDZENIE NR 88/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 88/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego, zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Zwycięstwa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, przeprowadzony w dniu 11 lipca 2023 r. na podstawie zarządzenia nr 60/2023 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2023 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-07-14)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-07-14 14:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2023-07-14 14:04:21)