ZARZĄDZENIE NR 92/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 92/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1, 10, 21 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powierzam pani Ewie Marii Subdzie stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-07-26)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-07-26 13:09:14)
Ostatnio zmodyfikował: