☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 22.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w postępowaniu odwoławczym w dniu 17 maja 2022r. decyzji Nr 161/0/2022, znak: SPN-0.7581.66.2021.EK w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, o nieuregulowanym stanie prawnym dotyczącym udziału 1/32 części, położoną w obrębie Ostrów Mazowiecka, gmina Ostrów Mazowiecka, oznaczoną jako działka nr 3086 o pow. 0,3194 ha, która z mocy prawa stała się własnością Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 11/2019 z dnia 25 września 2019r., znak: AB.7011.458.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. element menu 2022-05-20 15:05:31 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w postępowaniu odwoławczym w dniu 17 maja 2022r. decyzji Nr 161/0/2022, znak: SPN-0.7581.66.2021.EK w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, o dokument HTML 2022-05-20 15:05:04 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w postępowaniu odwoławczym w dniu 17 maja 2022r. decyzji Nr 161/0/2022, znak: SPN-0.7581.66.2021.EK w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, o nieuregulowanym stanie prawnym dotyczącym udziału 1/32 części, położoną w obrębie Ostrów Mazowiecka, gmina Ostrów Mazowiecka, oznaczoną jako działka nr 3086 o pow. 0,3194 ha, która z mocy prawa stała się własnością Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 11/2019 z dnia 25 września 2019r., znak: AB.7011.458.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. element menu 2022-05-20 15:05:04 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w postępowaniu odwoławczym w dniu 17 maja 2022r. decyzji Nr 161/0/2022, znak: SPN-0.7581.66.2021.EK w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, o nieuregulowanym stanie prawnym dotyczącym udziału 1/32 części, położoną w obrębie Ostrów Mazowiecka, gmina Ostrów Mazowiecka, oznaczoną jako działka nr 3086 o pow. 0,3194 ha, która z mocy prawa stała się własnością Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 11/2019 z dnia 25 września 2019r., znak: AB.7011.458.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. element menu 2022-05-20 15:03:31 UTWORZENIE
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi ... na 2021 rok dokument HTML 2022-05-20 11:39:33 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok element menu 2022-05-20 11:39:33 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok element menu 2022-05-20 11:39:27 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi ... na 2021 rok dokument HTML 2022-05-20 11:39:05 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok element menu 2022-05-20 11:39:05 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi ... na 2021 rok dokument HTML 2022-05-20 11:38:37 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok element menu 2022-05-20 11:38:37 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi ... na 2021 rok dokument HTML 2022-05-20 11:38:10 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok element menu 2022-05-20 11:38:10 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi ... na 2021 rok dokument HTML 2022-05-20 11:37:16 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok element menu 2022-05-20 11:37:16 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 1531389