☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA

o pracy Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

jako organu wykonawczego miasta 

w okresie między XXXVIII a XXXIX sesją Rady Miasta.

 

Burmistrz, jako jednoosobowy organ wykonawczy miasta wydał następujące Zarządzenia :

 
 1. Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 września 2010r. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Lubiejewskiej 6A/18 na rzecz najemcy wraz z częściami wspólnymi budynku oraz ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.
 2. Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. Na mocy zarządzenia zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 24 600 zł. w dziale 852 – dotacja na wypłatę zasiłków.
 3. Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej komunalnej nieruchomości gruntowej poł. w Ostrowi Mazowieckiej. Zarządzenie dotyczy dz.  nr 3261/13 o pow. 108 m2 poł. przy ul. Batorego, którą miasto sprzedaje w drodze bezprzetrgowej na rzecz wieczystego użytkownika Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Mieszkaniowej ‘Nasz Dom”.
 4. Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 października 2010r. w sprawie nabycia na własność miasta Ostrów Mazowiecka w drodze darowizny nieruchomości gruntowej poł. w Ostrowi Mazowieckiej. Zarządzenie dotyczy działki nr 849/29 o pow. 0,0347 ha , którą miasto nabywa w drodze darowizny z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną w rejonie ul. Bajkowej.
 5. Zarządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Na mocy zarządzenia dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 185 000 zł  w dziale 852 – dotacja na wypłatę zasiłków. 
 
 
 
I Na naradzie w dniu  20 października 2010r.  Burmistrz Miasta podjął następujące decyzje:
 1. Przyjął i przekazał pod obrady XXXIX sesji Rady Miasta projekty uchwał i materiały informacyjne.
 2. Postanowił przeznaczyć następujące dofinansowanie:

- 700 zł dla   Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie kosztów organizacji VIII Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych.

- 1000 zł dla Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie szkolenia dla kuratorów sądowych na temat „Problematyka narkomanii w środowisku lokalnym”.  

 1. Zaakceptował propozycję nadania nazwy nowej ulicy - ul. Magnolii. Ulica znajduje się w rejonie ul. Mazowieckiej. Propozycja nazwy zostanie skierowana do wiadomości publicznej celem konsultacji.
 2. Wyraził zgodę na sprzedaż części działki ozn. nr 3267 poł. przy ul. Mieczkowskiego w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości.  
 3. Odstąpił od prawa pierwokupu działki nr 2457 o pow. 586 m2  poł. w rejonie   ul. Sztarka i ul. Pasterskiej.
 4. Wyraził zgodę na wzajemne rozliczenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej  / w związku z podziałem dz. nr 715 poł. przy ul. Artyleryjskiej/ i odszkodowania za działki drogowe.
Burmistrz Miasta
/-/ Mieczysław Szymalski
Wytworzył:
Mieczysław Szymalski
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2011-02-14 12:06:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-08-01 13:45:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218