Ostrów Mazowiecka, 20 maja  2011r.
 
 
 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach  VII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,  

która odbędzie się w dniu 31 maja 2011r. / wtorek / o godz. 1300,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66

 
Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie Protokołu z VI sesji Rady Miasta. 

4.      Interpelacje i zapytania.

5.      Informacja o sytuacji finansowej miasta.

6.      Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010r. :

a.       Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010r.

b.      Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

7.      Informacja o sytuacji finansowej ZGKiM Sp. z o.o. Informacja ustna.

8.      Uchwała w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej.

9.      Uchwały w sprawach finansowych: 

a.  Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r.

b.  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2011-2041.

10. Informacja o wizycie w Riazaniu, w mieście partnerskim. Informacja ustna.

11. Informacja o przygotowaniu „Dni Ostrowi”. Informacja ustna.

12. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.

13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.

14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.

15. Zakończenie obrad.

 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
 
Hanna Zofia Sasinowska
 
Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2011-05-23 14:47:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2011-05-23 14:48:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki