Ostrów Mazowiecka 23 sierpnia 2011r.

  


Uprzejmie informuję, że X sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Burmistrza Miasta, odbędzie się

dnia 26 sierpnia 2011 roku / piątek /, początek obrad o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej.


Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania.
3. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach na kadencję 2012 – 2015.
5. Informacja o Programie Naprawczym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, opracowanym w miesiącu lipcu br.
6. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach X-ej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta

/ - / Hanna Zofia Sasinowska
 

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
Udostępnił:
Duda Michał
(2011-08-23 13:14:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2011-08-26 09:51:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki