XIII Sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011 r.

Ostrów Mazowiecka, 14 grudnia 2011r.

 
 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,

która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011r. /czwartek / o godz. 1300,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66

 

 Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie Protokołu z XII sesji Rady Miasta.

4.      Interpelacje i zapytania.

5.      Propozycje zmian w budżecie miasta uchwalonym Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r i podjęcie stosownej uchwały.

6.      Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2011-2041.

7.      Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka. Projekt uchwały został dostarczony z materiałami na XI sesję.

8.      Uchwała w sprawie Regulaminu targowisk miejskich.

9.      Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

10. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ostrów Mazowiecka do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie E-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.:Rozwój e – usług i dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.

11. Informacja o realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2011r.

12. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012. Projekt uchwały został dostarczony wraz z projektem budżetu miasta na 2012r.

13. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041. Projekt uchwały został dostarczony wraz z projektem budżetu miasta na 2012r.

14. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2012r.

15. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.

16. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.

17. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.

18. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta


Hanna Zofia Sasinowska

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
(2011-12-14)
Udostępnił:
Duda Michał
(2011-12-15 09:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2011-12-15 09:35:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki