Ostrów Mazowiecka, 12 stycznia 2012r.

  

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,

która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2012r. /piątek / o godz. 1100,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie Protokołu z XIII sesji Rady Miasta.

4.      Interpelacje i zapytania.

5.      Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012.

6.      Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041.

7.      Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.

9.      Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.

10. Zakończenie obrad.

 

Protokół XIII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję

 

Wytworzył:
(2012-01-12)
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-01-13 12:49:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-01-13 12:51:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki