Porządek obrad XV Sesji Rady Miasta - 23 lutego 2012 roku

Ostrów Mazowiecka, 15 lutego 2012r.
 
 
 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,

która odbędzie się w dniu 23 lutego 2012r. /czwartek / o godz. 1500,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

 Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie Protokołu z XIV sesji Rady Miasta.

4.      Interpelacje i zapytania.

5.      Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania wykonanie dokumentacji technicznej „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od skrzyżowania z ul. Dubois do węzła dwupoziomowego z drogą krajową nr 8 w miejscowości Ostrów Mazowiecka”.

6.      Propozycje zmian w budżecie miasta uchwalonym Uchwałą Nr XIV/103/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2012r i podjęcie stosownej uchwały.

7.      Uchwała w sprawie udzielenia poparcia inicjatywie Marszałka Województwa Mazowieckiego o włączenie regionów Mazowsza do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

8.      Uchwała w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2012.

9.      Uchwala w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu przez Miasta Ostrów Mazowiecka.

10. Informacja na temat przebiegu prac nad opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

11. Analityczna informacja ekonomiczno-finansowa miejskiej oświaty.

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2012 rok. 

13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi PHU MEG Monika Pniewska na niezgodne z prawem działania Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka - skarga z dnia 25 listopada 2011r. została dostarczona we wcześniejszym terminie.

14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi PHU MEG Monika Pniewska na niezgodne z prawem działania Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka – skarga z dnia 16 stycznia 2012r. została dostarczona we wcześniejszym terminie.

15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi PHU MEG Monika Pniewska na niezgodne z prawem działania Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka - skarga z dnia 20 stycznia 2012r. została dostarczona we wcześniejszym terminie.

16. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.

17. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.

18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.

19. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

 
Wytworzył:
(2012-02-16)
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2012-02-16 14:11:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2012-02-16 14:16:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki