Porządek obrad XVII Sesji Rady Miasta - 27 kwietnia 2012 roku

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach  XVII  sesji  Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,  

która odbędzie  się w dniu   27 kwietnia   2012r.  /piątek  / o  godz. 830,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
  4. Uchwała w sprawie Regulaminu targowisk miejskich.
  5. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.
  7. Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w miejskich jednostkach oświatowych.
  8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/188/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka                  z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
  9. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hanna Zofia Sasinowska
Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowski
(2012-04-23)
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2012-04-24 10:47:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2012-04-24 10:50:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki