Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miasta - 29 maja 2012 roku

 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach  XVIII  sesji  Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,  

która odbędzie  się w dniu     29  maja  2012r.  / wtorek  / o  godz. 1300,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  ul. 3 Maja 66.

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie  Protokołów  z XVI i XVII   sesji Rady Miasta. 
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej została przekazana radnym pismem z dnia 30 kwietnia br.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/188/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 9. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego  organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 11. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                                                                                                                                                            Hanna Zofia Sasinowska

Protokoły z XVI i XVII  sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. nr 107,  ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

Projekty Uchwał

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.

2. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej została przekazana radnym pismem z dnia 30 kwietnia br.

3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/188/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
(2012-05-24)
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2012-05-24 14:33:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2012-05-25 08:32:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki