edycja elementu menu Porządek obrad XX Sesji Rady Miasta - 6 czerwca 2012 roku

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach 

XX  sesji  Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,   

która odbędzie  się w dniu  6 czerwca    2012r.  / środa   / o  godz. 1400,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  ul. 3 Maja 66.

 

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – podjęcie stosownej Uchwały.
 5. Powołanie Komisji Statutowej – podjęcie stosownej Uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/188/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Ostrów Mazowiecka;
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta wzywającego Radę Miasta Ostrów Mazowiecka do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu wadliwej pod względem prawnym uchwały Nr XVI/114/2012  z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności poprzez jej uchylenie.
 8. Informacja ustna o stanowisku Komisji  Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska z dnia 28 maja 2012r.
 9. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Informacja  Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                         Hanna Zofia Sasinowska

 

PROJEKTY UCHWAŁ:

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej/-ego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

2. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/188/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Ostrów Mazowiecka

 

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
(2012-06-04)
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2012-06-04 12:44:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2012-06-04 13:30:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki