Zapraszam do wzięcia udziału w obradach 

XXII  sesji  Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20  ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,   

która odbędzie  się w dniu  29 czerwca  2012r.  / piątek  / o  godz. 1300,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji XXI.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą   Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012 – 2041.
 7. Przyjęcie uchwały zmieniającej  w sprawie rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania  nazwy nowowybudowanej ulicy „Aleja Błogosławionego Jana Pawła II Wielkiego”.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Diamentowej”.
 10. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – podjęcie stosownej uchwały.
 11. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego  w okresie między sesjami.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
 14. Zakończenie obrad.

Protokół z XXI sesji Rady Miasta znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok.  nr 107, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

                                                                Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                   Hanna Zofia Sasinowska

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2012-06-28 09:31:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2012-06-28 09:33:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki