Zapraszam do wzięcia udziału w obradach 

XXIII  sesji  Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,   

która odbędzie  się w dniu    16 lipca  2012r. / poniedziałek  / o  godz. 1400,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania.
  4. Wypracowanie stanowiska Rady Miasta w sprawie wyboru kierunków dalszego procedowania projektu zmian planu zagospodarowania  przestrzennego miasta - materiał w załączeniu ( 3 karty A-4).
  5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego  w okresie między sesjami.
  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
  8. Zakończenie obrad.

                                                                         Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                            Hanna Zofia Sasinowska

 

 

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2012-07-10 10:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2012-07-10 10:11:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki