Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miasta - 23 lipca 2012 roku

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach

XXIV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,

która odbędzie się w dniu 23 lipca 2012r.  / poniedziałek / o  godz. 1500,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Ostrowi Mazowieckiej.
  5. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.
  6. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Ostrów Mazowiecka.
  7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego  w okresie między sesjami.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
  10. Zakończenie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ:

ad 4. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Ostrowi Mazowieckiej.

ad 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wytworzył:
(2012-07-18)
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-07-18 16:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-07-19 11:04:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki