Porządek obrad XXV Sesji Rady Miasta - 3 sierpnia 2012 roku

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2012 r. / piątek / o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytanie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2007 – 2015.
 6. Informacja z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w 2011 roku. / Sprawozdanie Spółki dostarczono radnym dnia 22 czerwca br. /
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Miasta Ostrów Mazowiecka.
 8. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami. Informacja ustna.
 11. Zakończenie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ:

ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2007 – 2015.

ad 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wytworzył:
(2012-07-30)
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-07-30 10:25:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-07-30 10:32:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki