Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVI sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2012 r. / środa / o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041.
6. Stopień realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2012 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. za okres 2011 roku. / Sprawozdanie Spółki, radni otrzymali dnia 22 czerwca 2012 r. /
8. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami. Informacja ustna.
11. Zakończenie obrad. 
 

Wytworzył:
(2012-08-16)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2012-08-20 09:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2012-08-20 09:18:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki