Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miasta - 4 września 2012 roku

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVIII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 4 września 2012 r. / wtorek / o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041.
  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami. /Informacja ustna/.
  8. Zakończenie obrad.
Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
(2012-08-31)
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-08-31 15:42:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-08-31 15:50:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki