Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miasta - 13 września 2012 roku

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIX sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 13 września 2012 r. / czwartek / o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja o treści Listu intencyjnego w sprawie zamiaru wspólnej realizacji projektu pn.  „Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pt.” Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich” oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do zawarcia porozumienia z partnerami  Projektu.
 10. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2012r.
 11. Propozycja przeznaczenia tzw. „wolnych środków” w budżecie miasta na 2012r. na następujące cele:

- remonty ulic i chodników,

- budowa ulic i chodników,

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1,

- remont budynku socjalnego przy ul. Stacyjnej,

- termomodernizacja obiektu przy ul. Chopina,

- termomodernizacja obiektu przy ul. Warchalskiego.

 1. Podjecie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
 2. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej i nadania statutu.
 3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie miedzy sesjami.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami. /Informacja ustna/.
 6. Zakończenie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ:

ad 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.

ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041.

ad 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pt. ”Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich” oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do zawarcia porozumienia z partnerami  Projektu.

ad 12. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.

ad 13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej i nadania statutu.

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
(2012-09-10)
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-09-10 13:17:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-09-10 14:50:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki