Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 23 października 2012 r. / wtorek / o godz. 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu Miasta na rok 2012 uchwalonego uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.
 9. Dyskusja w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2013r.
 10. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami  (informacja ustna).
 13. Zakończenie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ:

ad 4. Projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu Miasta na rok 2012 uchwalonego uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.

ad 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041.

ad 6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012r.

ad 7. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

Wytworzył:
(2012-10-16)
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-10-16 14:26:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-10-16 15:27:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki